Zeven Maastrichtse basisscholen gaan kunstzinnig aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid. De groepen 7 en 8 schilderen de werken op een doek. Deze worden tentoongesteld in boekhandel Dominicanen en ze krijgen een plek in de ommegangen van de Heiligdomsvaart.

In totaal worden veertien schilderijen gemaakt door de kinderen, allen gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid, de zeven manieren waarop gelovigen barmhartigheid kunnen tonen. Jan Janssen, lid van de cultuurcommissie van de Heiligdomsvaart, bezocht recent de scholen om doeken, verf en penselen te overhandigen. “Het idee is eigenlijk van stichting De Vief Köp en werd eerder uitgevoerd tijdens de kruiswegprocessie, waarvoor kinderen eerder al de kruisweg vervaardigden op doek. Ik heb dat idee ook ingebracht voor de Heiligdomsvaart, en eigenlijk was iedereen meteen enthousiast”, zegt Janssen.

Het bleek nog niet eenvoudig de verhalen achter de zeven manieren van barmhartigheid (de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven) te vinden. “Althans: niet in voor kinderen begrijpelijke taal”, zegt Janssen. De beschikbare teksten bleken nogal ‘zwaar’ geschreven wat Janssen ertoe aanzette ze te vertalen. De in Rome woonachtige Maastrichtse priester Eugène Dassen controleerde de teksten van Janssen na de vertaling op mogelijke vergissingen. “Die waren er niet, gelukkig”, lacht Janssen.

De scholen Petrus en Paulus, Sint Aloysiusschool, basisschool Amby, basisschool Wyck, basisschool Scharn, de John F. Kennedyschool en de Montessorischool gaan aan de slag met verf en penseel. Voor de organisatie van de Heiligdomsvaart uiteraard een mooie gelegenheid om kinderen te betrekken bij de zevenjaarlijkse katholieke traditie in Maastricht. In de Goede Week, de laatste week van maart, moeten de doeken klaar zijn. Ze worden eerst tentoongesteld in boekhandel Dominicanen. Bedoeling is dat ze tijdens de Heiligdomsvaart mee worden gedragen in de ommegangen. “Als we dat kunnen laten doen door een aantal ouders samen met de kinderen aangevuld met mensen die de zeven manieren van barmhartigheid uitbeelden, hebben we een mooie groep voor de ommegangen”, hoopt Janssen.