Binnen de statutaire doelstelling van de vereniging moet de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart worden gekenmerkt als de ‘core business’. Dat zal ook in de komende jaren niet veranderen. De eerstvolgende Heiligdomsvaart is in 2018.

De Heiligdomsvaart heeft naast een religieus karakter ook een sterke culturele uitstraling en moet zowel nationaal als internationaal de aandacht vestigen op Maastricht als pelgrimsstad van Sint Servaas.

Einde 2015 is het Heiligdomsvaartcomité samengesteld en geïnstalleerd. Het Heiligdomsvaartcomité geeft leiding aan diverse commissies die op hun beurt weer leiding geven aan talrijke werkgroepen die ieder een onderdeel van de activiteiten zullen organiseren.

Om de Heiligdomsvaart naar behoren en waardig te kunnen organiseren zal een adequaat budget beschikbaar moeten komen. In opdracht van de Algemene Ledenvergadering dient het bestuur te zorgen voor een kostendekkende exploitatie van de Heiligdomsvaart. De eerste begroting zal in het voorjaar 2016 aan de vereniging worden gepresenteerd.

Aan het einde van 2016 dient een ruwe schets van het programma van de Heiligdomsvaart 2018 gereed te zijn.

Naast de organisatie van de Heiligdomsvaart heeft ook het werven van nieuwe leden hoge prioriteit. De gemiddelde leeftijd van de leden van de vereniging noodzaakt tot een verjonging van het ledenbestand zodat ook na 2018 de vereniging adequaat kan functioneren en de traditie van de Heiligdomsvaart in stand kan houden.