De jaarlijkse lintjesregen is weer begonnen. In Maastricht deelde burgemeester Annemarie Penn te Strake de Koninklijke Onderscheidingen uit aan Maastrichtenaren die zich de afgelopen jaren verdienstelijk hebben gemaakt o.a. als vrijwilliger bij een Stichting, vereniging of als mantelzorger. Het mooiste van deze lintjesregen is altijd de reactie van de gedecoreerde. Er is altijd wel een traantje te ontdekken als de woorden “het heeft zijne Koninklijke hoogheid behaagt u te decoreren in de orde van Oranje Nassau” vallen. Daarnaast de smoezen om iemand naar een bepaalde plek te lokken waar dan vrienden en familie deze persoon op staan te wachten.

In het geval van Hanny bevonden zij zich in de kelder van Hotel Derlon op het Onze Lieve Vrouweplein. Hanny Hendrix zou samen met haar partner gaan dineren in Chateau Neerkanne, maar de route erheen werd al vrij snel anders. Toen had ze een vaag vermoeden dat er iets bijzonders ging gebeuren toen ze vrienden en familie zag.

Haar verdiensten:

1992 – 2017:
Huis voor de Pelgrim: vrijwilliger en sinds 2010 leidinggevende functie bij de reisleiding. Mevrouw Hendrix gaat al bijna 25 jaar als vrijwilligster mee naar Lourdes. Sinds 2010 heeft mevrouw Hendrix een leidinggevende functie bij de reisleiding, dat betekent dat zij ook veel voorbereidende werkzaamheden moet vervullen die ongeveer 20 dagen per jaar in beslag nemen. In totaal gaan op zo'n bedevaart 200 vrijwilligers mee om met name de hulpbehoevende pelgrims te ondersteunen. Het organiseren van een bedevaart is een complexe logistieke taak waar Hanny in de functie van hoofd van de reisleiding een wezenlijke bijdrage aan levert.

1991 – heden:
Assistent voorzitter NIHS. Mevrouw Hendrix assisteert de voorzitter van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg, de heer B. Wesly, al 30 jaar met administratieve- en secretariële ondersteuning. Zij bereidt alle vergaderingen voor ten behoeve van de Joodse gemeenschap in Limburg en in het bijzonder voor alle landelijke- en internationale bijeenkomsten waar de voorzitter van de NIHS-Limburg bij betrokken is. Zij staat dag en nacht klaar als een beroep op haar gedaan wordt.

2003 – 2012:
Secretaresse Stichting Collectieve Maror-gelden. Mevrouw Hendrix heeft de voorzitter van de 'Stichting Collectieve Maror-gelden' op een voortreffelijke wijze ondersteund, hetgeen van onschatbare waarde was, omdat men vanwege de afstand Amsterdam - Maastricht vaak op praktische problemen stuitten. De werkzaamheden van de Stichting behelzen primair de behandeling van honderden subsidieaanvragen per jaar, ingediend door ruim honderd organisaties. Mevrouw Hendrix voerde een uiterst accuraat secretariaat voor al deze Maror-dossiers. Zij verzorgde ook de voorbereidingen voor 10 à 15 bestuursvergaderingen per jaar. Haar inzet was altijd op een zeer representatieve en uiterst voorkomende wijze.

2007 – heden:
Lid van de Vereniging het Graf van St. Servaas. De historie van de Heiligdomsvaarten in Maastricht reikt terug tot aan het einde van de 14e eeuw. In de voorbereidingswerkzaamheden voor de Heiligdomsvaart 2018 heeft mevrouw Hendrix een belangrijke rol als secretaris van het bestuur en van het overkoepelende Heiligdomsvaart comité. Daarnaast is zij lid van de Commissie Algemene Zaken. Zij organiseert binnen de vereniging de vergaderingen, zorgt voor accommodatie en voor de verslaglegging. Als lid van de Commissie Algemene Zaken zet zij het secretariaat op en instrueert de vrijwilligers.