Zondag 13 mei a.s. trekt de jaarlijkse stadsprocessie door het centrum van Maastricht. Deze processie sluit de ‘ Servaasweek' af en start om 11.45 uur na de pontificale hoogmis in de Sint Servaasbasiliek. Voorafgaand aan de processie zal ‘ Grameer’ worden geluid om 09.40 uur en vindt er een pontificale Hoogmis plaats om 10.00 uur in de Sint Servaasbasiliek. Hulpbisschop Mgr. E. de Jong is hierbij de hoofdcelebrant en de verschillende Servaasverenigingen zullen acte de présence geven. De liturgie van de mis zal worden opgeluisterd door de Capella Santi Servatii die de mis ‘Et in terra pax’ van E. Gretchaninov ten gehore zal brengen. Deze processie wordt georganiseerd door een comité onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beide Maastrichtse basilieken, Sint Servaas en O.L. Vrouw. In totaal zullen er ruim 50 groepen deelnemen.

Het startpunt van de stadsprocessie is om 11.45 uur, voor de Sint Servaasbasiliek, aan het Keizer Karelplein/Tweebergerpoort.De route van de processie gaat via de Grote Gracht, Markt, Spilstraat, Grote Staat, Kleine Staat, Kersenmarkt, Wolfsstraat en trekt via het Onze Lieve Vrouweplein als het ware door de de basiliek van O.L. Vrouw. In deze basiliek vindt, in aanwezigheid van deelnemers en genodigden, een korte slotplechtigheid plaats. Hierbij wordt zowel het ‘Servaaslied' gezongen alsmede het ‘O Reinste der Schepselen’. Aansluitend vind er een serenade plaats voor de kerk voor de aanwezige genodigden en belangstellenden.

In verband met de stadsprocessie openen de winkels in de binnenstad pas om 13.00 uur, een uur later dan te doen gebruikelijk.