Op deze pagina's vindt u de afschriften van de populaire wekelijkse blog van priester Eugène Dassen.

Hij post deze op zijn eigen FaceBook-pagina, maar ook op de FaceBook-pagina's van de Heiligdomsvaart.

Uiteraard zijn wij Eugène dankbaar voor zijn prachtige bijdrages en wensen u veel leesplezier!


Eugene Dassen.JPG