IK BEN GEKOMEN

OPDAT ZIJ LEVEN ZOUDEN HEBBEN

EN WEL IN OVERVLOED (Joh. 10,10)

Het lijkt romantisch, een herder op een stille heide. Maar het is een continue zorg. Is er genoeg gras voor alle dieren? Zijn de lammetjes gezond? Kunnen alle schapen meekomen in de trektocht? Dwaalt er een af? Een schaap is kwetsbaar als het alleen is. Het is een hele verantwoordelijkheid om herder te zijn. Een goede herder beschermt, verzorgt behoedt en bewaart!

De herder wordt in de bijbel tot voorbeeld gesteld voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Het verlangen naar goede herders bestaat nog steeds. Van onze overheid verwacht je sociaal engagement met wie in nood zijn. Van managers in het bedrijfsleven verwacht je dienstbaarheid en geen buitensporige bonussen.

Van een arts verwacht je niet alleen een diagnose, maar ook medeleven. Van een zorgverlener verwacht je aandacht en een luisterend oor. Formulieren en loketten helpen niet altijd. Van kerkleiders verwacht je spiritualiteit, mensenkennis én barmhartigheid. Kortom we hebben nood aan mensen die niet louter denken in kosten en baten. Nood aan mensen die er niet vandoor gaan als iets meer van hen gevraagd wordt.

Toch is het rijke beeld van schapen niet altijd gelukkig. Mensen van onze tijd willen geen kudde-dier zijn. We hebben te veel zelfstandigheid en mondigheid veroverd. En schaapachtig-zijn is niet bepaald een compliment. We geloven in onze eigen talenten en mogelijkheden en willen daarin niet beknot worden.

Een goede herder heeft daar weet van en beseft dat het ene dier niet het andere is. Hij zorgt ervoor dat de kudde bijeen blijft. Hij heeft oog voor de kudde maar laat ieder schaap tot zijn recht komen. Het blatende schaap, het makke schaap, het verloren schaap, ja ook het zwarte schaap behoort tot de kudde van eenheid in verscheidenheid.

Waarom we nood aan herders hebben? Omdat we mensen zijn met een geest én een hart. De geest kan zich hoog verheffen, maar het hart kan diep zinken. We zien het om ons heen. In een periode van ongekende technologische vooruitgang leven we in angst en onzekerheid. Onzeker over onze toekomst, angst vanwege het onrecht en geweld dat we elkaar aandoen. En velen zijn ondanks alle welvaart en mogelijkheden niet content.

Juist daarom zijn we geroepen om te herderen. Getuigen van Jezus als goede Herder is geen kwestie van veel weten, zeggen en praten. Het is óók een kwestie van doen. Mensen aankijken en je laten raken door hun noden. Mensen die zijn vastgelopen in het leven bemoedigen en troosten met een goed woord of helend gebaar. Kortom Herder zijn naar Jezus’ hart, dat is voor niemand een onder te waarderen taak.

Want herderen is ook dankbaar in het leven staan. Je ogen en oren openen voor de schoonheid van het leven en anderen daarin laten delen. Doen aanvoelen dat er voor ieder schaap vrede en geluk is weggelegd. Dat er groene weiden en vredige wateren zijn.

In ons digitale communicatie-tijdperk lijkt Gods stem soms verloren te gaan. Gods stem vraagt stilte en luisteren naar je hart. Daarom hebben we mannen en vrouwen nodig die Gods stem laten horen. En die het niet kunnen nalaten om te herderen in Jezus' naam. Misschien iets voor u? Doet u mee? Onze samenleving heeft er nood aan!

(Eugène Dassen)