WIE VAN U IS IN STAAT MET AL ZIJN TOBBEN
AAN ZIJN LEVENSWEG
EEN EL TOE TE VOEGEN? (Mt. 6,27)

Onze agenda’s zijn overvol en we hollen wat af. Soms lijkt het alsof de 24-uurs economie ons de baas is geworden. Er zijn apparaten die ons werk uit handen nemen en de levensverwachting is langer dan ooit. En toch hebben we nauwelijks tijd. Vandaag roept het evangelie op om een pas op de plaats te maken. Om met andere ogen, namelijk met gelovige ogen, naar de wereld om ons heen te kijken. Want we werken om te leven en we leven niet om te werken.

Het is goed om het leven te vieren, en om eens afstand te nemen van je werk. Genieten, vrij en ontspannen zijn, samen met anderen is ook nodig voor je geluk. En sta dan eens even stil bij waar je vandaan komt en naar toe gaat. Dat is passend voor vandaag. Want de echte carnavalsvierders onder ons weten hoe bevrijdend het kan zijn om even alles stop te zetten en het leven te vieren. Bij tijd en wijle hebben we dat nodig.

Jezus zegt vandaag: “Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?” Mooie spullen kopen, kleren passen en lekker eten. Och, wie van ons laat er zich niet toe verleiden en doet er op z’n tijd niet aan mee? Daarom is het goed dat ook de woorden van Jezus klinken.

Hij stelt de mensen de vogels tot voorbeeld. Wat kunnen we dan leren van de vogels die geen supermarkt hebben? Gewoon: dat ze vliegen en dat ze fluiten! En wat kunnen we leren van de bloemen die niet spinnen? Gewoon: dat ze lekker ruiken en ons stralend aankijken. Jezus leert ons vandaag een levensles. “Er zijn” – daar gaat het om! Gewoon beseffen en er dankbaar om zijn dat je er bent. Dat je leeft en dat de zon vandaag voor jou schijnt.

Jezus is heel stellig. Voor onze hemelse Vader is het niet de soort kleding die we dragen, die ons voornaam maakt. En ook niet welke gerechten wij ons veroorloven kunnen. Ook niet onze drukke agenda en onze prestaties maken ons in Zijn perceptie tot een belangrijk iemand. Niet de voldoende voor de toets op school. Niet de overwinning op het voetbalveld. En ook niet het winnende lot van de staatsloterij. Dat is allemaal meegenomen en daar mag je ook van genieten.

Maar dat je beseft dat jouw leven pure genade is: dat besef gunt Jezus ons. Dat wij uit God zijn, met God mogen verkeren en tot God terugkeren! Naar dit gevoel van vrijheid verwijst Jezus vandaag. Kijk naar de vogels die vliegen en fluiten. En naar de bloemen die gewoon lekker ruiken en staan te stralen. Wees zelf ook iemand die kan fluiten en stralen om wat de dag van vandaag jou geeft. Weet in je diepste ik: er is Iemand die mij draagt en die mij meevoert op Zijn thermiek!

Velen vieren dezer dagen Vastelaovend. Mensen om ons heen – en wellicht wijzelf inbegrepen – laten het werk even liggen en zoeken de zonzijde van het leven op. Het feest van Vastelaovend brengt verbroedering. Vastelaovend bewerkt dat mensen met plezier naar elkaar en naar het leven kijken. Het evangelie van vandaag lijkt ervoor geschreven te zijn. Want we zijn genodigd om niet “morgen” te leven, maar “vandaag“. Niet ons “later” grenst aan de eeuwigheid, maar het “nu”!
En daorum leef Vastelaovendvierend vollek;
Trèk daan noe dr’op oet
en struij confetties en blaos op de toet,
goeijt uuch dedoor,
steek veendele oet vaan vrundsjap en vräög.
Daan höbben veer de iewege jäög.
Unne zaolège Vastelaovend same!

(Eugène Dassen)