KOMT ALLEN TOT MIJ DIE UITGEPUT ZIJT
EN ONDER LASTEN GEBUKT, EN IK ZAL U
RUST EN VERLICHTING SCHENKEN (Mt. 11,28)
De vakantietijd staat voor de deur. Het schooljaar 2016-2017 is bijna afgesloten. Europa maakt zich op voor de zomer. Genieten van zon en strand, van berg- en heuvelland! Of gewoon thuis blijven en de tuin of het balkon tot vakantie-oord maken. Hoe we ook vakantie vieren, allemaal hebben we op z'n tijd behoefte aan rust!
Jezus zegt vandaag: "Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal U rust en verlichting schenken!" Natuurlijk doen we deze uitspraak geweld aan als we daarin motieven zouden zoeken om toch maar vooral op vakantie te gaan. Maar wat we in die woorden wel mogen proeven, is dat Jezus ons graag wil bevrijden van stress, van druk en van overlast. Hij gunt ons rust en verlichting.
De woorden van rust en verlichting moeten we in de context plaatsen waarin ze werden uitgesproken. Wie een God welgevallig leven wilde leiden hield zich aan de Thora, de Joodse wet. Rondom die Thora was er een heel systeem van regels en verplichtingen uitgewerkt. Al die regels en regeltjes onderhouden; dit mag niet en dat moet. Met als gevolg het gevaar om bang te zijn om iets verkeerds te doen.
Dat kom je vandaag ook nog tegen. Dat mensen God eerder als een zwaar juk beleven dan dat ze rust en verlichting van hun Godsgeloof ondervinden. En daarnaast, mensen lijden vaak aan het leven, bepakt en bezakt als ze zijn met angst en verdriet. We zijn vaak ontmoedigd door de last die gedragen moet worden. Bijvoorbeeld door een ziekte, door een lege plaats aan onze zijde, door gemaakte fouten, door een niet uitgekomen droom of een niet beantwoorde liefde.
Ons menselijk leven zal altijd getekend worden door moeizaamheden; wat dit betreft lijkt ons leven op hindernis-lopen. Zolang wij hier op aarde zijn moeten wij ons instellen op het een en het ander dat niet zo leuk is. Jezus is niet gekomen om dat weg te toveren. Hij zegt niet; Ik ben gekomen om uw lasten weg te nemen. Hij zegt niet dat wij een God- welgevallig leven zouden kunnen leiden zonder ons daarvoor moeite te moeten doen.
Net als Hijzelf zijn wij mensen die weerstand zullen moeten bieden aan de boze. Net zoals het niet aan Hem gebeurde, zullen ook wij niet voor plagen en angsten gespaard blijven. Maar wie tot Jezus gaat en zich spiegelt aan Zijn vertrouwen op onze hemelse Vader. Wie zich Zijn woorden ter harte neemt zal net als Jezus kunnen dragen en verdragen. Hij of zij zal verlichting vinden en rust.
"Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken.” Met deze woorden dwingt Jezus ons niet, maar probeert Hij ons te motiveren. Misschien zouden we dat ook wat meer bij elkaar moeten doen. De ander niet dwingen jouw zin te doen, maar de ander een helpende hand bieden om helemaal voor iets goeds te kiezen. Zo alleen worden de lasten licht en elk juk zacht!
Van harte wens ik ons allen toe dat wij in de komende vakantietijd onze innerlijke rust hervinden. Jezus gunt ons die in ieder geval van ganser harte!

(Eugène Dassen)