Dit keer organiseert de werkgroep Oecumene van de Heiligdomsvaart niet de gebruikelijke academische zitting over het thema, maar een muzikale vertelling over barmhartigheid.

Deze voorstelling is op verzoek van een Rooms-katholieke parochie geschreven tijdens het jaar van Barmhartigheid. Dit past heel mooi in ons thema van de Heiligdomsvaart. Bovendien is Kees Posthumus geen onbekende in Maastricht. Hij heeft hier al diverse malen gespeeld, het laatst in 2017 met “Kom naar voren! 500 jaar Reformatie”


Verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen hun voorstelling ‘Barmhartigheid, de musical’ in de Sint Jan in Maastricht. Op muzikale en speelse wijze worden de werken van barmhartigheid ten tonele gevoerd, als deel van een meeslepende liefdesdrama.

Als Clara, actief vrijwilligster bij de Voedselbank en protestant, en Frans, leraar Latijn en actief in de rooms-katholieke parochie, elkaar ontmoeten is het ‘liefde op het eerste gezicht’. Het is een stormachtig begin, maar hun liefde lijkt geen toekomst te hebben: de verschillen zijn te groot. Dankzij de werken van barmhartigheid, een wijze oude vrouw en veel leuke liedjes komt het allemaal goed: het is en blijft een musical! Een massale slotscene bezegelt de liefde en de grote waarde van barmhartigheid en solidariteit.

Kees Posthumus en Juul Beerda maken vaker ‘gelegenheidsmusicals’. Posthumus: “Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een musical over gemaakt: Nijntje, Rembrandt, de HEMA. De vorm spreekt blijkbaar aan, door afwisseling van tekst en muziek, van ernst en vrolijkheid. Musicals zijn nooit saai! Ik gebruik de vaste formule van een musical om mijn verhaal te vertellen, in dit geval het verhaal over barmhartigheid. Tegelijk zijn onze musicals ook een parodie op het verschijnsel musical: alsof iets pas leuk wordt wanneer je er een liedje en een dansje in stopt.”

De J.B.Th. Spaanprijs 2017 voor vernieuwende christelijke communicatie is toegekend aan theatermaker en journalist Kees Posthumus.

De Spaanprijs wordt toegekend aan mensen die op artistieke of publicitaire wijze een opmerkelijke bijdragen leveren aan het christelijke of kerkelijke leven in Nederland.


Vrijdag 6 april 2018 om 20.00 uur

Sint Jan Maastricht
Henric van Veldekeplein 1

Wij vragen een vrijwillige bijdrage

Informatie:
Elly de Haan – Verduyn
dehaan-verduyn@freeler.nl
043 3624240 / 06 40261066

Juul Beerda en Kees Posthumus