Ook in 2018 organiseert de werkgroep oecumene van de Heiligdomsvaart voorafgaande aan de Heiligdomsvaart een OECUMENISCHE OPMAATVIERING in de Sint Jan aan het Vrijthof in Maastricht.


Aan deze viering van WOORD EN GEBED werken verschillende kerken mee die ook zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Maastricht.

Namens deze kerken wordt medewerking verleend door:

- pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg (parochie van Sint Servaas)

- ds. P.B. van Reenen (protestantse gemeente in de Sint Jan)

- mgr. J.O.L. Vercammen (aartsbisschop Oud katholieke kerk)

- Aartspriester T. van der Voort (deken Orthodoxe Kerk NL en B)

- Het koor van de Armeens apostolische kerk


Zondag 29 april 2018 om 10.00 uur

Sint Jan Maastricht
Henric van Veldekeplein 1

Informatie:
Elly de Haan – Verduyn
dehaan-verduyn@freeler.nl
043 3624240 / 06 40261066

Sint Jan.jpg