Voorzitter

De heer mr. J.J.M. (Joseph) Goumans

 

Vice-voorzitter

Vacant

 

(Adjunct) Secretaris

De heer P.P. (Paul-Philip) Lemmens

 

Penningmeester

De heer E.H.H.M. (Enno) Soeren
De heer P. (Pascal) Walters, 2e penningmeester

 

Bestuursleden

De heer Pastoor Deken J.J.H. (John) Dautzenberg

De heer C.W. (Stan) Hoen

Mevrouw C.J.M. (Katja) Tijssens-Smeets